Фотода ТРның Мәгариф һәм фән министрлыгы Тәрбияне џәм балаларга өстәмә белем бирүне үстерү бүлеге башлыгы урынбасары Семен Петрович Федоров (Вожатыйлар җыены җитәкчесе)