Белем бирү оешмалары нормативына кагылышлы закон проекты кабул ителде