Татар әдәбияты дәресләренә фонохрестоматия (5-11 сыйныфлар) - 3 нче диск

"Шигърият бакчасында. Татар халык авыз иҗатыннан үрнәкләр" (диск №2).

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча әзерләнгән һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы рөхсәте белән урнаштырыла.

Төзүчесе: Газимҗанова Р.Г., Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Республика мәгълүмат-методик тәэмин итү һәм мәгариф өлкәсендә контроль үзәге төп белгече.