“Дәүләт бүләкләре буенча бүләкләү материалларын карау өчен Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы каршындагы комиссиясе турында” 3 нче февраль, 2010 ел, 405/10 номерлы карар