“Татарстан Республикасы мәгариф оешмаларының III Республикакүләм Интернет-сайтлар бәйгесен оештыру һәм үткәрү турында”гы 2009 ел, 11 нче ноябрь, 2388/09 номерлы боерык.

“Татарстан Республикасы мәгариф оешмаларының III Республикакүләм Интернет-сайтлар бәйгесен оештыру һәм үткәрү турында”гы 2009 ел, 11 нче ноябрь, 2388/09 номерлы боерык.