Ресурс авторы: 
I квалификацион категориялеґ тәрбияче: Галиева Т.Ә.