Күңелле кыш та җитте!
Ресурс авторы: 
ТР муниципаль мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе “Гомуми үсеш бирүче 7 нче Актаныш балалар бакчасы” Садртдинова Ф.И.