Балалар арасында девиант тәртип күренешләренә профилактика
Ресурс авторы: 
ТР Арча районы Өчиле төп мәктәбе укытучысы Зиятова Дилбәр Хәлиловна