Ресурс авторы: 
Татарстан Республикасы Нурлат районы Киекле урта мәктәбенең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Айгөл Салахова