“Гаиләм тарихы – Ватанның күпгасырлы тарих бите” исемле V Бөтенроссия гуманитар-агарту конференциясен уздыру турында” Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2010 ел, 29 нчы гыйнвар, 744/10 номерлы хаты