"Россия Федерациясендә бала хокукларының төп гарантияләре турындагы" Федераль законга төзәтмәләр кертү хакында" 71-ФЗ санлы Федераль закон (12.05.2009)

"Россия Федерациясендә бала хокукларының төп гарантияләре турындагы" Федераль законга төзәтләләр кертү хакында" 71-ФЗ санлы Федераль закон (12.05.2009)

Норматив документлар: